15 Ιουνίου 2024 12:56 μμ
Search

Ξεκολλάει ο διαγωνισμός για τα εγγειοβελτιωτικά έργα σε Αμβρακία-Αμφιλοχία-Βάλτο – Ανάδοχος η ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Ξεκολλάει όπως όλα δείχνουν ο διαγωνισμός για τα πολύ σημαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα σε Αμβρακία-Αμφιλοχία-Βάλτο στην Αιτωλοακαρνανία. Το έργο που δημοπρατήθηκε στις 27 Ιανουαρίου του 2023 από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, όμως με την αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε το έργο αφαιρέθηκε από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε στις 24 Ιανουαρίου, μετά από σχετική πρόσκληση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρόταση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και πιο συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή». Με αυτή την κίνηση το έργο αναμένεται να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσει να τρέξει η υλοποίηση του.

Βέβαια εξίσου σημαντικό είναι πως με την αναμενόμενη ένταξη του έργου, ο διαγωνισμός θα μπορέσει τελικά να ολοκληρωθεί. Να θυμίσουμε πως ήδη από τα τέλη Μαρτίου του 2023 με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως αναθέτουσα αρχή, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με ποσοστό έκπτωσης 3,57%. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης και οι Μυτιληναίος (3%), ΑΚΤΩΡ (1,82%) και ΑΒΑΞ (1,34%).

Η διαγωνιστική διαδικασία είναι αρκετά προχωρημένη καθώς στις 8-6-2023 υπογράφηκε η απόφαση κατακύρωσης του έργου, στις 4-8-2023 ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η προσυμβατική περίοδος και να υπογραφεί το έργο για να ξεκινήσει η κατασκευαστική περίοδος.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου για τα εγγειοβελτιωτικά έργα σε Αμβρακία-Αμφιλοχία-Βάλτο, έχει οριστεί σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το κόστος του έργου με τον ΦΠΑ ανέρχεται σε 64,5 εκατ. ευρώ. Για την ΙΝΤΡΑΚΑΤ είναι ακόμα ένα σημαντικό έργο που πρόκειται να προστεθεί στο portfolio της, ανεβάζοντας περισσότερο το ανεκτέλεστο της.

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης για τα εγγειοβελτιωτικά έργα περιλαμβάνει:
Α) Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας-Αμφιλοχίας: Σωληνωτά αρδευτικά δίκτυα νερού, Τέσσερις δεξαμενές Αναρρόφησης/Αναρρύθμισης, Δύο αντλιοστάσια άρδευσης, Α1m και A2m, -Αποχετευτικό δίκτυο στις κατάντη περιοχές, Οχετούς για την κυκλοφορία στους αγροτικούς δρόμους που θα δημιουργηθούν, Διευθετήσεις ρεμάτων και τάφρων, Αναβάθμιση και βελτίωση των υφιστάμενων αγροτικών οδών που θα εγκατασταθεί αγωγός άρδευσης, Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.). Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από τη συνολική ακαθάριστη έκταση των 12.760 στρ. στην περιοχή κατασκευής τους θα αρδεύονται 11.500 στρ. καθαρής έκτασης.

Β) Εγγειοβελτιωτικά έργα Α’ φάσης περιοχών Βάλτου: Κεντρική Λιμνοδεξαμενή αναρρύθμισης ωφέλιμου όγκου 17 χιλ. m3, Δεξαμενές 200 m3 , (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5), οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάντη περιοχές στις ώρες αιχμής της ζήτησης, Δεξαμενή αναρρόφησης (Δ1) και το αντλιοστάσιο ΑΒ1, Δίκτυο σωληνώσεων για την μεταφορά και την διανομή του νερού στις ζώνες άρδευσης Α΄ φάσης, Τεχνικά έργα διέλευσης των αγωγών σε ρέματα και τάφρους αποχέτευσης και από οδικούς άξονες, Αντιπλημμυρικά-αποχετευτικά δίκτυα, Έργα αγροτικής οδοποιίας, Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.). Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από τη συνολική ακαθάριστη έκταση των 25.186 στρεμμάτων στην περιοχή κατασκευής τους θα αρδεύονται 21.985 στρέμματα καθαρής έκτασης.

Νίκος Καραγιάννης – ypodomes.com