20 Μαρτίου 2023 12:33 μμ

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων στο ΕΣΥ – Οι θέσεις για την Αιτωλοακαρνανία

Με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Μίνας Γκάγκα, εγκρίθηκε η προκήρυξη 854 θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων στο ΕΣΥ και 5 θέσεων στο ΕΚΑΒ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 21/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31/03/2023 ώρα 24.00.

Οι αποφάσεις προκηρύξεων των νοσοκομείων για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 13/03/2023.

Τέσσερις προκηρύχθηκαν για το νοσοκομείο Αγρινίου και συγκεκριμένα πρόκειται για θέσεις Ιατρικής-βιοπαθολογίας, ψυχαιτρικής, γαστρεντερολογίας. μαιευτικής-γυναικολογίας.

Πέντε αφορούν το νοσοκομείο Μεσολογγίου και αφορά θέσεις παιδιατρικής, χειρουργικής, ψυχιατρικής, αιματολογίας και αναισθησιολογίας.

Αναλυτικά:

agrinio

mesologgi

Για τα Κέντρα Υγείας της Αιτωλοακαρνανίας προκηρύχθηκαν δύο θέσεις. Αφορούν τα Κέντρα Υγείας Ναυπάκτου και Αιτωλικού.

kentra

Αναλυτικά: