30 Νοεμβρίου 2023 12:13 μμ

Πάνος Τρυφιάτης: Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των όρισαν και φυλάγουν…….τη Δημοκρατία και θυσιάζονται για την Ελευθερία.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Παραφράζοντας τους στίχους του Καβάφη:
Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των όρισαν και φυλάγουν…….τη Δημοκρατία και θυσιάζονται για την Ελευθερία.
Τους οφείλουμε πολλά!
Το διαχρονικό μήνυμα του Πολυτεχνείου, αποτελεί σύμβολο και έμπνευση για την Νέα Γενιά, για την υπεράσπιση των κοινωνικών και δημοκρατικών κατακτήσεων.
Πέραν του Πολυτεχνείου δεν πρέπει να ξεχνάμε και την οδό Μέρλιν στο κέντρο της Αθήνας-το άντρο της Γκεστάπο – όπου βασανίστηκαν οι μάρτυρες της Εθνικής Αντίστασης.
Με αγώνες προστατεύουμε την Ελευθερία και την Δημοκρατία.
Όχι, στις οποιεσδήποτε εκδοχές του Φασισμού.