7 Δεκεμβρίου 2023 5:39 πμ

Μεγάλη Πανεπιστημιακή (ΑΠΘ) και στρατιωτική διάκριση (ΣΣΑΣ) για τον Τρυφιάτη Ανδρέα Θεοδωρέλο

Μεγάλη πανεπιστημιακή (ΑΠΘ) και στρατιωτική διάκριση (ΣΣΑΣ) για τον Τρυφιάτη Ανδρέα Θεοδωρέλο, ο οποίος βραβεύτηκε σήμερα με το παράσημο της γλαύκας, για την αρίστευση του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με μέσο όρο μαθημάτων 9,08 από τον Στρατηγό Διοικητή Σχολής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).