20 Μαρτίου 2023 10:51 πμ

Κωνσταντόπουλος: «Ζητείται άμεση λύση για τη διαβάθμιση των πτυχίων των καλλιτεχνών των παραστατικών τεχνών»

Με την Ερώτησή του ο κ. Κωνσταντόπουλος τονίζει ότι ζητείται άμεση λύση για τη διαβάθμιση των πτυχίων των καλλιτεχνών των παραστατικών τεχνών.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

«Κυρία Υπουργέ,

Το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 της κυβέρνησης  με το οποίο συλλήβδην οι απόφοιτοι των σχολών της ανώτερης εκπαίδευσης του άρθρου 16 παρ. 7 του Συντάγματος και ειδικότερα οι απόφοιτοι των Ανώτερων Δημόσιων και Ιδιωτικών Καλλιτεχνικών Σχολών υποβαθμίζονται σε όμοια προς τους αποφοίτους Μέσης-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατάταξη έχει δημιουργήσει μια τεράστια αδικία. Παρά λοιπόν, τις διαπιστώσεις της κυβέρνησης ως προς την παθογένεια στη σύνδεση των Ανώτερων Δημόσιων και Ιδιωτικών Καλλιτεχνικών Σχολών με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, δεν έκανε τίποτα για να διορθώσει τη βίαιη και ανήθικη ανατροπή του εκπαιδευτικού status χιλιάδων καλλιτεχνών.

Στο άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγματος, περί Παιδείας, Τέχνης και Επιστημών ορίζεται ότι «η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές»Οι Ανώτερες Δραματικές σχολές, λοιπόν, βάσει Συντάγματος, νόμου αλλά και της ευρωπαϊκής σύστασης του Συμβουλίου της 22.5.2017, πρέπει να ανήκουν σε επίπεδο 6 διαφοροποιημένο από το 6 των ΑΕΙ.Άλλωστε, η ευρωπαϊκή σύσταση δίνει την ελευθερία να εφαρμοστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Η κυβέρνηση, ωστόσο, επέλεξε να εντάξει τους πτυχιούχους των ανώτερων σχολών των παραστατικών τεχνών στην κατηγορία ΔΕ. Έχει αρχίσει δε μια συζήτηση εάν χρειάζεται να δημιουργηθεί στο Εθνικό Μητρώο Προσόντων μια διαβάθμιση στο επίπεδο 5 για να καταταχθούν οι απόφοιτοι ανώτερων σχολών των παραστατικών τεχνών. Ωστόσο, το επίπεδο που βάσει Συντάγματος και ευρωπαϊκής πρακτικής χρειάζεται να καταταχθούν, είναι το 6 που αφορά στην ανώτερη εκπαίδευση.

Πλήθος Ανώτερων Δραματικών Σχολών της χώρας έχουν καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος. Την ίδια στιγμή το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών ζητά να αντικατασταθεί στο ΠΔ 85/2022 το «ΔΕ Καλλιτεχνικών Επαγγελμάτων», το «ΔΕ Ηθοποιών», το «ΔΕ Θεάτρου» με «ΤΕ Δραματικής Τέχνης- ΤΕ Υποκριτικής» και αυτή η αντικατάσταση να αφορά σε όλους τους κλάδους των παραστατικών τεχνών.

Από το βράδυ του Σαββάτου το κτήριο Τσίλερ του Εθνικού Θεάτρου τελεί υπό κατάληψη από σπουδαστές δραματικών σχολών, ενώ το Σώμα Ελλήνων Ηθοποιών αποφάσισε να συνεχίσει τις απρεγιακές κινητοποιήσεις.

Αν αυτή η αδικία δεν αποκατασταθεί μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, οι καθηγητές του Εθνικού Θεάτρου θα παραιτηθούν. Αυτό σημαίνει ότι το Εθνικό Θέατρο θα κλείσει, κάτι που δεν έγινε ούτε την περίοδο 1941-1944, ούτε και την περίοδο 1967-1974.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κα Υπουργέ:Ποια είναι η απάντηση του Υπουργείου έναντι αυτών των αιτημάτων των καλλιτεχνών;Σκοπεύετε να δώσετε άμεσα κάποια λύση τροποποιώντας το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ώστε να αναγνωρίζεται στους καλλιτέχνες η ανώτερη εκπαίδευση την οποία έχουν λάβει»;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος