30 Νοεμβρίου 2023 12:30 μμ

Κίνηση Πολιτών Αιτωλοακαρνανίας: Όρος Μπούμιστος Ξηρομέρου εντός της Δ.Ε. Αλυζίας του δήμου Ξηρομέρου και της Δ.Ε. Μεδεώνος του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, για εννέα (9) ανεμογεννήτριες

Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) προς δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 37,8MW στην κορυφή Μπούμστος των Ακαρνανικών ορέων, εντός της Δ.Ε. Αλυζίας του δήμου Ξηρομέρου και της Δ.Ε. Μεδεώνος του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, για εννέα (9) ανεμογεννήτριες με ύψος πυλώνα 125 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 75 μέτρα, της εταιρείας «MPOUMISTOS WIND FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Δημόσια διαβούλευση μέχρι την την Δευτέρα 5-12-2022 με Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ): 2202724023 https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/7086
🔥 Σημαντικά:
α) Το έργο βρίσκεται πάνω από τον Μύτικα και τα χωριά Κανδήλα, Βάρνακας, Αρχοντοχώρι, Αετός και Κομπωτή και εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) με κωδικό «GR090 Όρη Ακαρνανικά», η οποία αποτελεί σημαντικό βιότοπο του όρνιου (Gyps fulvus), είδους κρισίμως απειλούμενου και από τα πλέον ευάλωτα στη λειτουργία αιολικών σταθμών.
β) Το έργο αυτό αρχικά είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά τον Ιούλιο του 2011 με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Με απόφαση όμως του Συμβουλίου Της Επικρατείας μετά από αίτηση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας η ΑΕΠΟ του έργου ακυρώθηκε καθώς δεν είχε διενεργηθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ).
γ) Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου ειναι ο Ευάγγελος Μορφιαδάκης, ο οποίος είχε συμμετάσχει ξανά ως μελετητής στο «περιβαλλοντικο εγκλημα-έργο» του 2018 με τις 11 ανεμογενήτριες στα Ακαρνανικά και είναι και ο ιδιοκτήτης-μελετητής για την 12η ανεμογγενήτρια επίσης στα Ακαρνανικά! Διαβάστε περισσότερα εδώ: http://aiolikastinaitoloakarnania.blogspot.com/…/topoth…
δ) Διαβάστε για τις παράνομες εγκρίσεις αδειών για ανεμογγεννήτριες στον Μπούμστο και τα Ακαρνανικά εδώ: https://www.facebook.com/…/savea…/posts/925283664816620/
🆘 Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, τα οικεία δημοτικά συμβούλια, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι των ανωτέρω περιοχών να λάβουν γνώση της ΜΠΕ και να υποβάλλουν ενστάσεις, καταθέτοντας το έντυπο Δ11 στο ΗΠΜ (Απαιτείται η εγγραφή του κάθε χρήστη με στοιχεία taxisnet στο HΠΜ).
Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες για περισσότερες λεπτομέρειες-διευκρινίσεις σχετικά με το έντυπο Δ11 και τις ιδιαιτερότητες της υπόψη ΜΠΕ.
⚠ Από την αρχή του έτους και μέχρι στιγμής αριθμούμε 11 συνολικά διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς κατηγορίας Α’, στην Αιτωλοακαρνανία, δηλ. για 78 ανεμογεννήτριες (!) + οι εγκρίσεις για πάνω από 25 ανεμογεννήτριες αιολικών σταθμών κατηγορίας Β’ …
❌ Καλούμε όλους τους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανία, τους ετεροδημότες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε επαγρύπνηση και αποφασιστικές δράσεις, καθώς βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας ανεπανάληπτης καταστροφής!