7 Δεκεμβρίου 2023 5:07 πμ

Γιορτάζει η Μεταβυζαντινή Ι.Μ. Αγία Παρασκευή στα Παλιάμπελα

Μονή Αγίας Παρασκευής στα Παλιάμπελα: Τα ερείπια της μικρής μεταβυζαντινής μονής βρίσκονται κοντά στο δρόμο προς τη Βόνιτσα, βορειοδυτικά από το χωριό Παλιάμπελα.

(Σήμερα ανακατασκευάσθηκε). Στην κτητορική επιγραφή του καθολικού της αναφέρεται ως έτος ανεγέρσής του το 1749 και το όνομα του ηγουμένου Πανφούτιου. Ο ναός είναι χτισμένος από επεξεργασμένους ασβεστόλιθους σε σχήμα ισοσκελή σταυρού με οκτάγωνο τρούλο με τέσσερα μονόλοβα παράθυρα και η αψίδα του είναι ημικυκλική.
Ο νάρθηκας προστέθηκε στο ναό αργότερα. Μνημειακό χαρακτήρα παρουσιάζει η βόρεια είσοδος του ναού, που είναι κατασκευασμένη από μονόλιθους. Ο ναός παλαιότερα είχε τοιχογραφίες, σήμερα όμως σώζεται μόνο ο Χριστός στην Άκρα Ταπείνωση, στην κόγχη της Πρόθεσης, με την Παναγία και τον Ιωάννη εκατέρωθεν του Χριστού. Επίσης στην Αγία Τράπεζα σώζεται ένα ξύλινο αρτοφόριο.

Όπως φαίνεται από επιγραφή, το καμπαναριό χτίστηκε το 1814. Τα ερείπια των κελιών του είναι ορατά στη νότια πλευρά του καθολικού, ενώ λίγο πιο δυτικά σώζεται η βρύση, με κατεστραμμένη όμως την κρήνη της. Ο ναός διαθέτει στη βόρεια και τη νότια πλευρά ηχεία για την καλύτερη ακουστική του.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΚΟΥΤΙΒΗΣ