12 Αυγούστου 2022 8:31 πμ

Εργασία μερικής απασχόλησης για καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2022 – 2023 στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την ΔΕΥΤΕΡΑ 1 Αυγούστου 2022 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12 Αυγούστου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 – 67 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Ημερομηνία Λήξης: 12/08/2022

ΥΕ Καθαριστριών [Εποχικό Προσωπικό]