15 Ιουνίου 2024 1:23 μμ
Search

Εκτός λίστας οι παραλίες της Λευκάδας που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής ηλεκτρονικής δημοπρασίας

Λιμονάρι Μεγανησίου

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, η απόφαση για τον καθορισμό των τμημάτων αιγιαλού και παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Στον σχετικό πίνακα του παραρτήματος που περιλαμβάνεται στην απόφαση καθορίζονται οι θέσεις των χώρων αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, οι οποίες επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση, αποκλειστικά μέσω πλειοδοτικών ηλεκτρονικών δημοπρασιών που θα διενεργηθούν από τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως φαίνεται στον πίνακα εξαιρούνται οι παραλίες του νησιού της Λευκάδας ενώ από τις παραλίες του Μεγανησίου επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση, αποκλειστικά μέσω πλειοδοτικών ηλεκτρονικών δημοπρασιών που θα διενεργηθούν από την Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας δύο θέσεις για ομπρελοξαπλώστρες στο Λιμονάρι έκτασης 15 τ.μ. και 125 τ.μ. αντίστοιχα.

2024-03-30 12_39_21-Window

https://www.kolivas.de/archives