17 Οκτωβρίου 2021 12:31 πμ

Εκτίμηση απογραφής : Πάνω από 7% η μείωση πληθυσμού στην Αιτωλοακαρνανία

Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται συνεχώς μετά το 2010 και η απογραφή που θα διεξαχθείμ σε λίγους μήνες θα το επιβεβαιώσει, καθώς πιθανότατα οι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας μας στα τέλη του 2021 θα είναι κατά 450.-500.00 λιγότεροι από αυτούς που απεγράφησαν τον Μάιο του 2011. Σε αυτή την εκτίμηση καταλήγει ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Την περίοδο 2011 – 2020 με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας μας μειώθηκε κατά 3,7%. Οι τάσεις όμως σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος είναι μεικτές. Η πλειοψηφία των Νομών (39/51) είχε απώλειες και μάλιστα μεταξύ αυτών το 1/5, δηλαδή οκτώ νομοί είχαν σημαντικά αρνητικά ποσοστά μεταβολής (υψηλοτέρα του – 7%). Σε αυτή την περίπτωση των μεγάλων απωλειών κατατάσσεται και η Αιτωλοακαρνανία.

Το ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων σε εθνικό επίπεδο είναι αρνητικό την τελευταία εννεαετή περίοδο εγγίζοντας τις 223.000. Ελάχιστοι Νομοί διαφοροποιούνται, έχοντας περισσότερες γεννήσεις από θανάτους: τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, η Ξάνθη, τα Χανιά, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Τα υψηλοτέρα αρνητικά φυσικά ισοζύγια σε απόλυτες τιμές καταγράφονται στην Αττική (σχεδόν -40 χιλ.), στο Νομό Σερρών (σχεδόν -15 χιλ.) αλλά και σε περιπτώσεις όπως η Αιτωλοακαρνανία (-8 έως – 6 χιλ.).

Από τα σημαντικότερα ευρήματα αυτής της εκτίμησης για την απογραφή, στα οποία καταλήγει η ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι ότι οι νομοί με σημαντικά κέρδη είναι όλοι νησιά που «φιλοξενούν» κέντρα υποδοχής προσφύγων, ενώ αυτοί με σημαντικές απώλειες βρίσκονται όλοι στην ηπειρωτική ορεινή Ελλάδα. Έτσι λοιπόν μια συνθετική εικόνα δίνεται ταξινομώντας τους νομούς με βάση τρία κριτήρια: την μεταβολή του πληθυσμού, τα Φυσικά τους και τα Μεταναστευτικά τους ισοζύγια. Διαπιστώνουμε ότι το 1/3 των Νομών (17, όλοι στην ηπειρωτική χώρα με εξαίρεση το Λασίθι) έχουν ταυτόχρονα αρνητικά Φυσικά και Μεταναστευτικά ισοζύγια (και προφανώς και απώλειες στον πληθυσμό τους). Εκεί κατατάσσεται και η Αιτωλοακαρνανία.

Στον αντίποδα, 4 μόνον Νομοί (τρείς στην Κρήτη + Δωδεκάνησα) έχουν θετικά Φυσικά και Μεταναστευτικά ισοζύγια (και προφανώς αύξηση του πληθυσμού τους). Από τους υπόλοιπους 30 νομούς, αξίζει να σημειωθεί ότι οι 20 -όλοι στην ηπειρωτική Ελλάδα-, αν και τα μεταναστευτικά τους ισοζυγία είναι θετικά, δεν επαρκούν να καλύψουν τις απώλειες των αρνητικών Φυσικών τους ισοζυγίων, με αποτέλεσμα και έχουν μείωση του πληθυσμού τους.

https://www.agrinioculture.gr/