21 Σεπτεμβρίου 2023 11:09 μμ

Αρίστευσε ο Τρυφιάτης Ανδρέας Θεοδωρέλος

Περάτωση 1ου Έτους και αρίστευση με 9  Γενικό Μέσο Όρο για τον Τρυφιάτη Ανδρέα Θεοδωρέλο μαθητή της υψηλόβαθμης Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)  στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αναμένεται η βράβευση του από τη ΣΣΑΣ με το μαχήτοσημο της γλαύκας, ο οποίος κατάφερε να διακριθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών  ΣΣΑΣ.

Συγχαρητήρια Ανδρέα